Informacje
o firmie

biuro:
PPUH POLIGRAFIA Sp. z o.o.
ul. Jasna 26
00-950 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 826 17 32
tel. +48 22 826 89 40
fax. +48 22 827 45 18
poligrafia@poligrafia.net.pl

serwis:
ul. Syreny 14
01-132 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 632 44 31
fax. +48 22 632 32 06

Od 20 lat zajmujemy się sprzedażą maszyn poligraficznych - nowych i używanych. W asortymencie naszej firmy znajdują się maszyny drukujące rolowe i arkuszowe; jedno- i wielokolorowe, maszyny fleksograficzne, sitodrukowe, maszyny i urządzenia introligatorskie, w tym duża gama maszyn sztancujących, falcujących i innych.

Znaczącym sektorem w naszej działalności jest także sprzedaż i serwisowanie maszyn do produkcji opakowań kartonowych i papierowych. Z uwagi na duże zainteresowanie rynku uszlachetnianiem opakowań z kartonu i tektury falistej, proponujemy maszyny do tego typu produkcji: złociarki, foliarki, itp. Montaż i uruchamianie maszyn powiązane są ze szkoleniami pracowników w zakresie obsługi, które prowadzi serwis naszej firmy.

W ramach usług serwisowych wykonujemy naprawy i remonty maszyn offsetowych, introligatorskich, w tym linii do opraw twardych i miękkich, falcerek i krajarek.

Na życzenie klientów podejmujemy się wykonania:

  • demontażu i montażu maszyn u klienta
  • przeprowadzek parku maszynowego do innej siedziby
  • transportu i magazynowania maszyn i urządzeń

Usługi tego rodzaju świadczymy również dla klientów spoza sektora poligraficznego, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

P.P.U.H. POLIGRAFIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-950, ul. Jasna 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000246194, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 526-021-22-79, Regon 001369109

Created by GABI