Kontakt

biuro:
PPUH POLIGRAFIA Sp. z o.o.
ul. Jasna 26
00-950 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 826 17 32
tel. +48 22 826 89 40
fax. +48 22 827 45 18
poligrafia@poligrafia.net.pl

serwis:
ul. Syreny 14
01-132 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 632 44 31
fax. +48 22 632 32 06

biuro:
PPUH POLIGRAFIA Sp. z o.o.
ul. Jasna 26
00-950 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 826 17 32
tel. +48 22 826 89 40
fax. +48 22 827 45 18
poligrafia@poligrafia.net.pl

serwis:
ul. Syreny 14
01-132 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 632 44 31
fax. +48 22 632 32 06

P.P.U.H. POLIGRAFIA Sp. z o.o., z siedzib± w Warszawie, kod 00-950, ul. Jasna 26, zarejestrowana w S±dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000246194, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 526-021-22-79, Regon 001369109

Created by GABI